मानिस
मानिस
हामीसँग तपाईंको व्यवसायलाई सहायता गर्न प्रेरित र सहयोगी टोली रहेको छ।
विधिहरू
विधिहरू
हामी आधुनिक समाधानहरू सिर्जना गर्न सबैभन्दा नयाँ आईटी विकासका विधिहरू प्रयोग गर्छौं।
सुरक्षा
सुरक्षा
हामी विकास चरणको प्रत्येक तहमा गोपनीयता र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिन्छौं।
सहायता
सहायता
हामी आफ्ना सेवाग्राहीहरूलाई हाम्रा समाधानहरूको कार्यान्वयन अगाडि, कार्यान्वयन गरेको समयमा र पछाडि सहायता गर्दछौं।

भुक्तानी तरिकाहरू

डिजिटल बैंकिङ

डिजिटल बैंकिङ

थप कुरा बुझ्नुहोस्
तत्काल गर्नुपर्ने भुक्तानीहरू

तत्काल गर्नुपर्ने भुक्तानीहरू

थप कुरा बुझ्नुहोस्
मोबाइल भुक्तानी

मोबाइल भुक्तानी

थप कुरा बुझ्नुहोस्
विश्व-स्तरीय प्रविधिहरू

विश्व-स्तरीय प्रविधिहरू

अत्याधुनिक प्रविधि र विकासका विधिहरू प्रयोग गर्ने उत्पादक समुदाय

सबैजना सम्बन्धित रहेको ठाउँ

कर्मचारीहरूको प्रगतिको लागि समान अवसर भएको विविध समुदाय।

सबैजना सम्बन्धित रहेको ठाउँ
प्रेरणादायी कार्यस्थलको संस्कृति

प्रेरणादायी कार्यस्थलको संस्कृति

एउटा उत्प्रेरित समुदाय, जसले तपाईंलाई सूचना प्रविधिको भविष्यमा अगाडि बढाउँदछ।

हाम्रो टोलीमा सहभागी हुनुहोस्

हामी उत्प्रेरित व्यक्तिहरूको खोजीमा रहेका छौं, जो वित्तीय उद्योगलाई उनीहरूको आफ्नो महत्वाकांक्षी व्यवसायका योजनाहरू प्राप्त गर्न सहायता गर्न हाम्रो विविध टोलीमा सहभागी हुन उत्साहित रहेका छन्।

खाली रहेका पदका विज्ञापनहरू हेर्नुहोस्
हाम्रो न्यूजलेटर सब्स्क्राइब गर्नुहोस्